Om meg

V/Camilla Ulfeng Bergland

Location

Oslo

Email

camillaulfeng@spesialpedagogen.com

Om meg

Velkommen innom! Er du nysgjerrig på hvem jeg er og hva jeg gjør, kan du ta en titt her.

Jeg har over 12 års erfaring med å jobbe med mennesker med ulike spesielle behov. Det kan for eksempel nevnes at jeg har jobbet som sosiallærer og oppsøkende ungdomsarbeider knyttet til forebygging av drop-out i videregående skole. Det begynner å bli noen år siden og per i dag jobber jeg som teamkoordinator i pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo. Der er jeg faglig leder for et team på 8 personer samtidig som jeg er ansvarlig for ressursgruppen som jobber med skolenærvær. Dette innebefatter å følge opp enkeltelever med bekymringsfullt skolefravær, kurs for pedagogisk personale, foredrag for skoleledere, arrangere nettverksmøter med relevente samarbeidsparter samt caseveiledning og kursing internt i PPT. 


Eksterne oppdrag som gjelder kurs og innlegg har begynt å bli så mange at det ble behov for å finne en plattform der jeg er tilgjengelig for forespørsler. Det er jo selvfølgelig veldig hyggelig! 


Ved siden av jobben i PPT har jeg hele veien tatt eksterne oppdrag på Universitetet i Oslo som blant annet foreleser om bekymringsfullt skolefravær, opponent ved casearbeid, sensor og veileder for masteroppgaver innenfor psykososiale vansker. Jeg vil påstå at jeg har et genuint engasjement for jobben jeg gjør, da særlig innenfor området knyttet til tverrfaglig samabeid og systemarbeid for å øke elevnærværet på skoler i Oslo. 


Jeg jobber 100% og har følgelig begrenset kapasitet hva angår eksterne oppdrag. 


Camilla


Formaliteter

Noen bidrag i media:


22.02.19 i Utdanningsnytt

https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2019/februar/handlingsplikt-ved-bekymringsfullt-fravar/14.11.18 i Dagsavisen

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/vi-vil-så-gjerne-hjelpe-være-nyttige-1.123275427.06.18 i Utdanningsnytt

https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2018/juni/narvarsteam-kan-hjelpe-elever-som-star-i-fare-for-a-falle-ut-av-skolen/


2007

2010

2014

2018

Spesialpedagogen.com ble etablert som et skoleprosjekt for å lære seg å lage nettsider. Den ble driftet som en informasjonsside innen det spesialpedagogiske feltet frem til mai 2019.

Ferdig utdannet spesialpedagog. Masteroppgaven tok for seg tilbakemeldingens betydning for elever med matematikkangst. 

Etterutdanning i motiverende intervju v/Høgskolen i Oslo

Etterutdanning i prosjektledelse på BI

Find us

Spesialpedagogen


Oslo, Norway

Copyright © All Rights Reserved