Hjem


Individuelt tilpassede oppdrag etter behov

V/Camilla Ulfeng Bergland

Location

Oslo

Email

camillaulfeng@spesialpedagogen.com     Spesialpedagogen


Spesialpedagogen med en særinteresse.


Å gå med en vond klump i magen på vei til skolen er kjent for mange, meg inkludert. Gjennom ungdomskolen og videregående var det ikke uvanlig at jeg ble hjemme med "vondt i magen". Annerledesdager var pyton og skoleturer uteble jeg fra. Matematikken uteble jeg fra jeg gjennom nesten hele siste året på videregående og kroppsøving ble en bøyg, selvom jeg var ganske god i faget. Jeg har undret meg over hva som kunne hjulpet meg til å få det bedre og hvorfor jeg unngikk disse situasjonene. Undret meg så mye at jeg har gjort det til mitt levebrød.


At elever ikke vil gå på skolen er ikke noe nytt, men det er dessverre slik at flere og flere elever har bekymringsfullt fravær. Over 20 % av elevene på ungdomskolene i Oslo har mer enn 10% fravær. Da gjelder det å handle rakt, og riktig slik at den negative utviklingen snur. Både mine egne erfaringer fra ungdomstiden og nåværende jobb har gitt meg ganske solid erfaring knyttet til arbeid med elever som trenger å øke nærværet på skolen. Som trenger å komme til en skole som er tilrettelagt akkurat for seg og sine behov. Først og fremst brenner jeg for å finne gode, forebyggende systemer og tiltak som fremmer skolenærvær. Det å være en nærværsvennlig skole syns jeg flere burde reflektere rundt hva betyr. 


Forskning knyttet til termene skolevegring, skolefravær, skolenekting, bekymringsfullt skolefravær, problematisk skolefravær m.m er lest med stor interesse og jeg har forsøkt å omsette det til praksisfeltet så raskt som mulig. Nærværsvennlig skole er et begrep jeg anvender. Dette springer ut fra forskning innen feltet og har grobunn i blant annet forskningen til Trude Havik, Jo Magne Ingul, Christopher Kearney m.fl. For det er ganske mye en skole kan gjøre på universelt nivå som kommer de sårbare elevene litt ekstra til gode. Flere muligheter for kurs/undervisning, foredrag, workshop og veiledning


Type oppdrag

01

Undervisningsoppdrag

for personalet på skoler som kan omhandle bekymringsfullt skolefravær, skolevegring, nærværsarbeid og forebygging av skolevegring

 


04


02

Innlegg på konferanser

 


 


05


03


06


Oppdrag i nær fremtid

14

mai

06

DEC

Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten

 

Tema for konferansen er: "På lag med barn og unge"

Statped konferansen

9.00 - 16.30

?Galleri

Find us

Spesialpedagogen


Oslo, Norway

Copyright © All Rights Reserved